Strona główna | ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach posiada certyfikowane laboratoria (zarówno edukacyjne jak i komercyjne) do przeprowadzania egzaminów z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych (ECDL Core)

 

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 


core


ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

 

Egzaminy można zdawać w Centrach Egzaminacyjnych ECDL-A przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL-A.

 

advanced


 


Więcej informacji o certyfikacji ECDL można znaleźć na stronie:  http://www.ecdl.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 362 60 25 wew.205

Istnieje również możliwość wynajęcia certyfikowanej sali na potrzeby egzaminów ECDL (więcej informacji pod numerem telefonu 41 362 60 25 wew.205)

cad
ecitizen
webstarter