Strona główna | Kierunki studiów | Logistyka | Informatyka w logistyce
Informatyka w logistyce
10x10

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Logistyka

10x10    Studia pierwszego stopnia inżynierskie (3,5 letnie) lub
   licencjackie (3 lata)
   stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
10x10
syst-inf-w-zarzadz-przed_mn 10x10 syst-inf-w-zarzadz-przed_mn2
10x10
Program nauczania 10x10
10x10


Wybrane przedmioty podstawowe

i kierunkowe:

Psychologia społeczna
Mikroekonomia
Matematyka
Prawo
Statystyka
Makroekonomia
Fizyka
Towaroznawstwo
Finanse i rachunkowość
Etyka zawodowa
Zarządzanie
Ekonomika transportu
Propedeutyka techniki
Metrologia i inżynieria jakości
Ekologistyka i recykling
Systemy informatyczne logistyki
Inżynieria systemów i analiza systemowa
Zarządzanie produkcją i usługami
Infrastruktura logistyczna
Logistyka produkcji
Ponadto na studiach realizowane są
bloki przedmiotów związanych
z praktyczną  nauką informatyki oraz nauką języków obcych.10x10

 

W dzisiejszej gospodarce informacja to jeden z najważniejszych zasobów. Zarządzanie informacją  stanowi o możliwości działania na rynku. Szczególne dbanie o informację,
jej prawidłowy przepływ i synchronizację, jest podstawową kwestią dla przedsiębiorstw.
Z dużym zasobem informacji a także danych mają do czynienia działy logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz firmy świadczące usługi logistyczne
na zewnątrz. W skład działów logistyki wchodzą komórki, które zajmują się magazynowaniem, transportem, planowaniem oraz zakupami. W tej dziedzinie logistyki informatyka jest wręcz nieodzowna. W firmach logistycznych absolwenci tego kierunku wykorzystają poznane  systemy informatyczne, które pozwolą  na minimalizowanie nakładów ponoszonych na prowadzona działalność.

Wydaje się być czymś nieodzownym, aby firma zajmująca się logistyką była wyposażona w narzędzia informatyczne, bo tylko przy ich użyciu jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. Praca w sektorze informatycznym zapewni stabilność zawodową i daje szansę na ciągły rozwój zawodowy.