Strona główna | Kierunki studiów | Logistyka | Logistyka służb mundurowych
Logistyka służb mundurowych
10x10

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Logistyka


10x10    Studia pierwszego stopnia inżynierskie (3,5 letnie) lub                  licencjackie  (3 lata)
   stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
10x10
puzzle 10x10 bpio_wk
10x10
Program nauczania 10x10
10x10

Wybrane przedmioty podstawowe
i kierunkowe:

Psychologia społeczna
Mikroekonomia
Matematyka
Prawo
Statystyka
Makroekonomia
Fizyka
Towaroznawstwo
Finanse i rachunkowość
Etyka zawodowa
Zarządzanie
Ekonomika transportu
Propedeutyka techniki
Metrologia i inżynieria jakości
Ekologistyka i recykling
Systemy informatyczne logistyki
Inżynieria systemów i analiza systemowa
Zarządzanie produkcją i usługami
Infrastruktura logistyczna
Logistyka produkcji


Ponadto na studiach realizowane są
bloki przedmiotów związanych
z praktyczną nauką informatyki oraz nauką języków obcych.10x10

 

O tym, jak funkcjonować będzie policja, straż i inne służby mundurowe w najbliższych latach w znacznym stopniu zależeć będzie od profesjonalnego  przygotowania pracowników działów logistycznych służb mundurowych. Pion logistyczny w służbach mundurowych  obejmuje specjalistów różnych dziedzin wspomagających działalność pionów policji, takich jak pion informatyczny, techniczny, kryminalny.

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w biurach logistycznych jednostek organizacyjnych policji i innych służb mundurowych. Do głównych zadań  komórek logistycznych należy między innymi prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej, remontowej i obrotu nieruchomościami , prowadzenie postępowań administracyjnych.