Strona główna | Kierunki studiów | Logistyka | Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie przedsiębiorstwem
10x10

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Logistyka


10x10    Studia pierwszego stopnia licencjackie (3 lata)
   stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
10x10
za-przeed 10x10 zaprzed
10x10
Program nauczania 10x10
10x10

Wybrane przedmioty podstawowe
i kierunkowe:


Psychologia społeczna
Mikroekonomia
Matematyka
Prawo
Statystyka
Makroekonomia
Fizyka
Towaroznawstwo
Finanse i rachunkowość
Etyka zawodowa
Zarządzanie
Ekonomika transportu
Propedeutyka techniki
Metrologia i inżynieria jakości
Ekologistyka i recykling
Systemy informatyczne logistyki
Inżynieria systemów i analiza systemowa
Zarządzanie produkcją i usługami
Infrastruktura logistyczna
Logistyka produkcji


Ponadto na studiach realizowane sa
bloki przedmiotów zwiazanych z praktyczną nauką informatyki oraz nauka jezyków obcych. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem to studia dla tych, którzy chcą wiedzieć wszystko o prowadzeniu działalności , zagrożeniach i sukcesach przedsiębiorstwa .Dziedzina dla osób, które nie boją się odpowiedzialności za własne decyzje.

Na zarządzanie przedsiębiorstwem mają wpływ różnego rodzaju procesy, zasady, prawa oraz instytucje, z którymi współistnieje. Celem tej specjalności jest wykształcenie menedżerów posiadających szeroką wiedz o zarządzaniu i logistyce oraz dziedzinach pokrewnych, w pełni przygotowanych do jej wykorzystania w praktyce.