Strona główna | O uczelni
INFORMACJE O UCZELNI

WSH jest najstarszą i najbardziej renomowaną uczelnią niepaństwową w regionie świętokrzyskim.

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach jest niepaństwową szkołą wyższą, działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 3-0145/TBM/60/93 wydanego na 25 lat. W dniu 14 lipca 1993 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych prowadzonego przez MEN pod numerem 25. Posiada ona prawo nadawania tytułu licencjata lub inżyniera na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Pedagogika, Elektronika i Telekomunikacja, Budownictwo oraz Wzornictwo na trzyletnich lub 3,5-letnich wyższych studiach zawodowych prowadzonych systemem dziennym (stacjonarnym), zaocznym i eksternistycznym (niestacjonarnym), a od czerwca 2001 roku posiada prawo prowadzenia studiów magisterskich na kierunku EKONOMIA.

Uchwałą  Nr 248/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjne z dn. 26.04.2007 roku nadało  Wydziałowi Zamiejscowemu w  Ostrowcu Świętokrzyskim uprawnienia do  prowadzenia kształcenia na kierunku: LOGISTYKA na poziomie studiów I stopnia. Decyzją DSW-2-06-4003-233/07 z dn. 21.06.2007 roku Minister Nauki i Szkolnictwa  Wyższego nadał Wydziałowi Zamiejscowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: logistyka.