Strona główna | Poczta dla pracowników WSH
Poczta
Poczta dla pracowników WSH
Pracownicy WSH posiadają konta pocztowe wg schematu imie.nazwisko(małpa)wsh-kielce.edu.pl,
np. Jan.Kowalski(małpa)wsh-kielce.edu.pl.

Istnieje możliwość utworzenia dowolnych aliasów (adresów alternatywnych), pod warunkiem, że są dotąd niewykorzystane.

Zmiany hasła można dokonać poprzez serwis pocztowy WWW (Konfiguracja - Zmiana hasła). Tamże znajduje się również folder SPAM, do którego trafiają automatycznie niechciane wiadomości - możliwe jest samodzielne sprawdzenie, czy automat działa prawidłowo.

W celu utworzenia aliasu lub w przypadku problemów związanych z systemem poczty prosimy o zgłoszenie się do pok. 219 bud. B lub telefonicznie 41 3626025 wew. 205.

Adres serwisu pocztowego WWW:
poczta.home.pl

Konfiguracja programu pocztowego:

Adres serwerów SMTP oraz POP3: wsh-kielce.home.pl
Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia.
Port SMTP: 587.