Strona główna | Rekrutacja na studia | Dokumenty i terminy
Dokumenty i terminy

  Po zakończeniu procesu rekrutacji elektronicznej,
  kandydaci na studia składają następujące dokumenty:


  - świadectwo dojrzałości w oryginale 
  - świadectwo ukończenia szkoły średniej

  - 2 zdjęcia - 35x45mm, zgodne z wymaganiami 
    stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

    jedno podpisane na odwrocie

  - kwestionariusz osobowy - druk wewnętrzny WSH
     (do uzyskania w dziekanacie)

  - kserokopię dowodu osobistego

  - zaświadczenie o niekaralności

    (dotyczy kandydatów na specjalność "administracja systemami
    bezpieczeństwa" i "bezpieczeństwo publiczne i ochrona")

  - wyniki bada lekarskńch: morfologia, OB, mocz, 
    poziom cukru, RTG klatki piersiowej
    (dotyczy kandydatów na specjalność "administracja systemami
    bezpieczeństwa").

 
  Dokumenty należy składać w Dziekanacie WSH


  ul.Słowackiego 19:

  studia stacjonarne: od 12 kwietnia do 23 września

  studia niestacjonarne (w systemie zaocznym):
  od 12 kwietnia do wyczerpania miejsc 
  (nie dłużej jednak niż do 31 października)