Strona główna | Rekrutacja na studia | Warunki przyjęcia na studia
Warunki przyjęcia na studia
  Kandydaci na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne 
  (zaoczne i eksternistyczne) są przyjmowani na podstawie
  kolejności złożenia dokumentów
  oraz dokonania wpłaty wpisowego

 

  studia stacjonarne (dzienne): 600zł

  studia niestacjonarne (w systemie zaocznym): 500zł

  studia drugiego stopnia- magisterskie  300zł

  (absolwenci wsh-150zł)