Strona główna | Stypendia i bonifikaty
Stypendia i bonifikaty
stypendia
stypendia

- socjalne

- Rektora dla najlepszych studentów

- Ministra za osiągnięcia w nauce

- Ministra za osiągnięcia sportowe


specjalne dla osób niepełnosprawnych

 


ulgi

- dla małżeństw i rodzeństw równolegle studiujących

- mieszkaniowe

- wyżywieniowe

- dla studentów niepełnosprawnych

- dla matek samotnie wychowujących dzieci